Dorpsraad St Agatha

Over Dorpsraad St Agatha
Stichting Dorpsraad Sint Agatha
Komt op voor de belangen van Sint Agatha en zijn bewoners en verenigingen.
Neemt initiatieven om de leefbaarheid te behouden en te vergroten.
Het voor en door de bewoners opgestelde iDOP – integraal dorpsontwikkelingsplan - is daarvoor leidend.

Actueel:

- Realisatie MFA de Agaat
- Verkeersveiligheid uitrit Kepserplein
- Herinrichting Heilig Hart plein
- Verkeersveiligheid basisschool De Lindekring
- Wandel- en fietsroute langs de Maas
- Communicatie binnen het dorp en met de gemeente

Voorzitter: W. Thijssen (0485-314133)
Penningmeester: G. van den Broek (06-5373390)
Secretaresse: A. van Tiel-Arts (0485-372553)
Lid: H. Lefers (0485-351371)
H. Boer (0485-3187510)

E-mail : info@dorpsraadsintagatha.nl
Contactgegevens
Dorpsraad St Agatha
Liesmortel 26
5435 XJ St Agatha