Dorpsraad Linden

Over Dorpsraad Linden
Bestuursvergadering Dorpsraad,
Op maandag 10 november a.s. vergadert het bestuur van de Dorpsraad in De Burcht
Deze vergadering is openbaar. Iedereen uit Linden is welkom om aan te schuiven of om iets in te brengen.
Hieronder de voorlopige agenda.

Agenda vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Linden
Datum: maandag 10 november 2014
Plaats: De Burcht
Tijd: 20.00 uur

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag vorige vergadering

3. Mededelingen
-

4. Ingekomen post
- brief van Stichting De Burcht

5. Evaluatie jaarvergadering do 9 oktober j.l.
- Terugblik verloop
- Acties n.a.v. vergadering
zoals *verslaggeving interviews Anja Verweij
*streefbeeld Linden en terugkoppeling naar gemeente
* acties naar aanleiding van visienotitie bijv uitnodigen van Dhr Peters
* gesprek met de heer Brasker?
* gesprek met gebroeders Peters?
- Communicatie over het vervolg: bijv verslag jaarvergadering en acties

6. Statuten en huishoudelijk reglement
taak en rol van de Dorpsraad

7. Rondvraag


Datum volgende vergadering ?
Contactgegevens
Dorpsraad Linden
Eindsestraat 14
5439 NH Linden