08 mei, 12:01
Nieuws

Publicaties gemeente Gennep week 19

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 19 – 2018

Bermen maaien

Door het afwisselende weer in de afgelopen weken is het gras flink omhoog geschoten. Daarom gaan we de bermen weer maaien. In de periode van 15 mei tot 15 juni komen alle bermen en ruw graslocaties in de gemeente aan de beurt; binnen en buiten de bebouwde kom. Dit kan enige hinder opleveren voor het verkeer, waarvoor we uw begrip vragen.

Herhaaloproep: Cliëntervaringsonderzoek Wmo, jeugd en participatie

In opdracht van de gemeente Gennep voert ZorgfocuZ in het voorjaar een onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek uit op het gebied van Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), jeugd en participatie. Door middel van dit onderzoek proberen we inzicht krijgen in wat er goed gaat en wat er beter kan in de hulp en ondersteuning die wij onze inwoners bieden. Aan de hand van deze inzichten willen we onze sociale dienstverlening verbeteren.

Vragenlijst

Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet of  Participatiewet? Dan kan het zijn dat u een brief heeft ontvangen met daarbij een vragenlijst. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst – eventueel met behulp van een familielid, vriend of mantelzorger – invult. Het onderzoek loopt tot en met 1 juni 2018. Meedoen aan het onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de hulp of ondersteuning die u ontvangt.

ZorgfocuZ

ZorgfocuZ is een onafhankelijk onderzoeksbureau en zorgt ervoor dat alle onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. De gemeente krijgt alleen een samenvatting van de antwoorden en weet niet welke antwoorden u hebt gegeven.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van ZorgfocuZ via tel. (050) 205 30 14 of e-mail helpdesk@zorgfocus.nl.

Gennep en Europa

Vandaag – 9 mei – is het de Dag van Europa. Maar er is nog meer te vieren. In 2018 bestaat het ‘Europees Cohesiebeleid’ 30 jaar. Dit beleid is bedoeld om regionale verschillen op economisch en sociaal gebied te verkleinen en samenwerking te bevorderen. Dat gebeurt met Europese subsidies, zoals het POP 3 (Plattelands Ontwikkelings Programma) en INTERREG VA, een subsidiefonds voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland. Ook gemeente Gennep profiteert hiervan. Mede dankzij Europese middelen hebben we al heel wat plannen kunnen realiseren.

Mede mogelijk gemaakt door

Onze gemeente is al meer dan dertig jaar lid van de Euregio Rijn Waal. Vanuit die samenwerking hebben we regelmatig aanspraak gemaakt op Europese subsidiegelden. In het begin ging het vooral om initiatieven met een sociaal-maatschappelijk karakter. Denk aan de seniorendagen in Kleef en Gennep en uitwisselingen op het gebied van sport en onderwijs. In de loop van de tijd werd het steeds belangrijker dat een plan ook economische meerwaarde had. Voorbeelden van dit soort projecten die met hulp van Europese middelen zijn gerealiseerd: het Duits Lijntje met een grensoverschrijdend fiets- en wandelnetwerk, de ontwikkeling van het Genneperhuis en het in de vaart nemen van de fietspendelboot. Van recentere datum is Dynamic Borders, een gezamenlijk grensoverschrijdend project van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze.
We hebben ook nog enkele aanvragen lopen. Samen met het Waterschap Limburg hebben we subsidie aangevraagd voor het herstel van de Tielebeek. Ook hebben we ons aangemeld voor de vouchers, die de Europese Unie gaat verstrekken ter ondersteuning van de aanleg van openbaar Wifi.
En zo lopen er nog veel meer aanvragen. We blijven vanuit de gemeente alert op de mogelijkheden. Overigens niet alleen vanuit Europa. We hebben ook al diverse plannen kunnen uitvoeren dankzij de financiële ondersteuning van de Provincie Limburg.

Zelf subsidie aanvragen?

Wist u dat u ook zelf een Europese subsidie kunt aanvragen? Voor een grensoverschrijdend initiatief kunt u bijvoorbeeld een aanvraag indienen via de website van het subsidiefonds INTERREG: www.euregio.eu. Er zijn subsidiemogelijkheden tot € 25.000,-.

Gewijzigde openingstijden

In verband met Hemelvaart is het gemeentekantoor op donderdag 10 en vrijdag 11 mei de gehele dag gesloten. Het milieustation is op 11 mei wel volgens normale openingstijden geopend.

Grond verkocht aan Destion voor nieuwbouw Heijen

Ze komen er: de twaalf nieuwe woningen en huiskamer aan de Hoofdstraat in Heijen! Burgemeester De Koning en de heer Pothoff van Destion tekenden op donderdag 3 mei jl. de overeenkomst waarmee de grond voor de woningen verkocht is aan de woningcorporatie.

Ook een afvaardiging van Hejje Mojjer was aanwezig bij de ondertekening. Een mijlpaal is bereikt, want na 25 jaar krijgt Heijen weer nieuwbouw huurwoningen. Frits Basten van Heije Mojjer sprak zijn waardering uit richting Destion en gemeente: “Namens Heijen bedankt voor jullie vasthoudendheid.

Als we iets willen in Heijen, zullen we het samen moeten doen. We kunnen nu echt aan de slag.” In het najaar van 2018 maakt de gemeente het terrein bouwrijp. Daarna kan Destion starten met bouwen. De planning is dat de woningen eind 2019, begin 2020 klaar zijn.

Voorkom verstopping riolering

Verstopping van het riool kost veel geld en kan grote overlast in uw omgeving veroorzaken. Gooi daarom nooit maandverband, tampons, luiers of natte doekjes in het toilet, maar altijd in de afvalbak. Deze producten zijn regelmatig de oorzaak van een verstopping. Onlangs troffen we zelfs een verstopte put aan, vol met felgekleurde plastic verpakkingen.

Weys - speciaal
Download onze App Get it on Google Play

Het bericht Publicaties gemeente Gennep week 19 verscheen eerst op Maasduinen Centraal.


Lees het hele bericht van Maasduinen Centraal - NimaRTV »