01 okt, 10:03
2017
Algemeen
Het Regieteam

NIEUWE FASE SAMENWERKING LAND VAN CUIJK

.

Land van Cuijk, 28 september 2017 – Vorige week woensdag hebben de vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van de regio. De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis kozen in meerderheid voor de vorming van één gemeente Land van Cuijk per 2023; de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert verwierp het voorgestelde ontwerpbesluit. In Grave kon een aangepast besluit niet op een meerderheid rekenen. Gisteravond - woensdag 27 september - is het Regieteam Raden Land van Cuijk (samengesteld uit een vertegenwoordiging van de vijf gemeenteraden) bij elkaar gekomen om de uitkomst van de vijf raadsvergaderingen te duiden en de eventuele vervolgstappen in beeld te brengen.


Drie van de vijf colleges van burgemeester en wethouders (Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis) hebben de volgende opdracht van hun gemeenteraad meegekregen:

·       Vertaal het voorgelegde scenario “Nu doorpakken” (de vorming van één nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2023) in een plan van aanpak;

·       Leg dit plan van aanpak vóór 1 januari 2018 - via het Regieteam - voor aan de gemeenteraad, en;

·       Vul het plan van aanpak in langs twee sporen: Kernendemocratie en Herindelingsproces, waarbij er vanaf 2018 middelen en menskracht zijn vrijgemaakt voor de uitwerking van de Kernendemocratie.

 

In Grave heeft de gemeenteraad het college via een motie gevraagd om met een voorstel te komen voor een opiniepeiling onder de inwoners van die gemeente. De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft het voorgestelde ontwerpbesluit afgewezen.

Het Regieteam (dat de regie voert over de samenwerking in het Land van Cuijk) beseft dat er sprake is van een bijzonder complexe situatie nu niet alle vijf de gemeenten eenzelfde keuze hebben gemaakt. In vier van de vijf gemeenten heeft de raad een opdracht meegegeven aan het college. Drie colleges is door de raden gevraagd een plan van aanpak voor te bereiden voor de invulling van de kernendemocratie en een herindeling per 1 januari 2023. Het Regieteam wacht de uitwerking daarvan met belangstelling af. Daarbij heeft het Regieteam aangegeven het belangrijk te vinden dat de vijf gemeenten samen blijven werken in het Land van Cuijk. Bij de uitwerking van de plannen moet de verbinding worden gezocht. Het Regieteam zal de komende periode daarnaast haar rol in het verdere samenwerkingsproces aanscherpen en dit aan de vijf gemeenteraden voorleggen.

 

Afronding verkenning

In de zomer van 2016 hebben de vijf gemeenteraden besloten om het Regieteam de regie in handen te geven voor het doen uitvoeren van een verkenning naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking. Het Regieteam heeft vastgesteld dat de verkenning met de besluitvorming daarover in de afzonderlijke raden is afgerond. De samenwerking in het Land van Cuijk gaat nu een nieuwe fase in.