20 aug, 21:09
2018
Algemeen
Werkgroep dementi vriendelijk

Is uw vereniging al dementievriendelijk?

.

Voorlichtingsavond over dementievriendelijke verenigingen Sint Anthonis

 

Op 17 september organiseert de werkgroep Dementievriendelijk Sint Anthonis een voorlichtingsavond van 19.30 uur tot 21.30 uur voor bestuursleden van verenigingen  in De Oude Heerlijkheid, Grotestraat 12, 5841AB Oploo. Tijdens deze avond ontvangen de bestuursleden informatie over het herkennen van dementie en het omgaan met mensen met dementie. Ook geven wij informatie over scholingsmogelijkheden over het omgaan met dementie als vereniging. Naast leden van verenigingen en mantelzorgers zal ook iemand die de diagnose dementie heeft, de ervaringen met u delen.

 

De gemeente Sint Anthonis wil een dementievriendelijke gemeenschap zijn. De doelstelling van de dementievriendelijke gemeenschap is zodanige mogelijkheden te creëren, dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen blijven deelnemen en hun plek in de samenleving behouden, Dat ook zij bijvoorbeeld prettig kunnen vertoeven bij de horeca, in winkels en bij verenigingen.

 

Om de ambitie van een dementievriendelijke gemeenschap te realiseren is er een werkgroep opgericht. Om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren is ook de hulp van verenigingen nodig. Alleen samen komen we tot een dementievriendelijke gemeente. Met de informatieavond wil de werkgroep de besturen van de verenigingen informeren en stimuleren om ook dementievriendelijk om te gaan met hun leden.

 

Verenigingen kunnen zich aanmelden voor 10 september 2018 via: dementievriendelijk@sintanthonis.nl

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Dementie is een ziekte die niet te genezen is en kent een progressief verloop. Steeds meer mensen krijgen ermee te maken, direct of indirect in hun omgeving. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie toe zal nemen.