Lambert Blonk Assurantiën

Wat is assurantiebelasting?
8 Juli 2019
Wat is assurantiebelasting?
In de premie zit zogenaamde assurantiebelasting verwerkt. Over welke verzekeringen betaal je deze heffing en waarom ben je het eigenlijk verschuldigd?

Over de meeste schadeverzekeringen betaal je assurantiebelasting. Door de hoogte van het percentage lijkt het op BTW, maar het is toch compleet iets anders.

Je ziet het niet terug in de periodieke afschrijvingen van de premie voor schadeverzekeringen, maar door een belastingheffing valt de premie veel hoger uit. Verzekeraars specificeren dit bedrag wel in de facturen en eventueel op het polisblad. Ruim 10 jaar geleden was de belastingheffing nog maar 8 procent, maar de grote verhoging werd in 2013 doorgevoerd. Toen is het percentage verhoogd van 9,7 naar 21 procent.

Wat is assurantiebelasting?
Verzekeraars en tussenpersonen incasseren de belastingheffing samen met de premie. Het verschuldigde bedrag aan assurantiebelasting stort de verzekeraar of de tussenpersoon gelijk door naar de Belastingdienst. De rest van de betaalde premie wordt gebruikt voor het afdekken van de kosten, reserveringen en natuurlijk het betalen van schadelasten. De assurantiebelasting betaal je ook over de polis- en administratiekosten. Verzekeraars en tussenpersonen hebben geen invloed op de hoogte van het percentage. Het is een vaststaand gegeven.

Waarom deze heffing?
Het is één van de inkomstenbronnen om de Nederlandse schatkist te vullen. Over gekochte producten betaal je BTW en over inkomsten betaal je inkomstenbelasting. Ook de verzekeringsbranche moet bijdragen aan het vullen van de schatkist, en uiteindelijk ligt de rekening natuurlijk weer gewoon bij de eindconsument. Als er geen assurantiebelasting verschuldigd was, moest de overheid zoeken naar andere bronnen van inkomsten. Op de één of andere manier moeten we met z’n allen toch de gezamenlijke lasten dragen.

Over welke verzekeringen betaal je assurantiebelasting?
De belasting betaal je over de meest gebruikelijke schadeverzekeringen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende:

· Opstalverzekering
· Inboedelverzekering
· Autoverzekering
· Aansprakelijkheidsverzekering
· Reisverzekering
· Rechtsbijstandsverzekering

Over levensverzekeringen en zorgverzekeringen betaal je geen assurantiebelasting. Er ontstaat een lastige berekening bij een reisverzekering waarin ook de medische kosten in het buitenland meeverzekerd zijn. Over dat deel betaal je namelijk geen assurantiebelasting.

Maakt het nog verschil of je per maand of per jaar betaalt?
Nee, dat komt op hetzelfde neer. Bij iedere betaling wordt 21 procent over het bedrag verrekend. Als je kiest voor maandbetaling ben je dus niet duurder uit.

Krijg je assurantiebelasting terug bij het opzeggen van de verzekering?
Ja, als je recht hebt op een teruggaaf van een deel van de betaalde premie, wordt de betaalde assurantiebelasting ook met je verrekend.

Ook in andere landen is het betalen van assurantiebelasting gebruikelijk
In België en Duitsland is er een soortgelijke heffing, maar de heffingen zijn wel lager. In België betalen ze een heffing van 15,75 procent en in Duitsland 19 procent, maar voor bepaalde verzekeringen is de heffing lager in Duitsland.
Contactgegevens
Lambert Blonk Assurantiën
Bilderbeekstraat 29
5831 CW Boxmeer