Fietsroute natuurparel De Vilt


Fietskaart Cuijk

Over de fietsroute Fietsroute natuurparel De Vilt

Deze oude Maas-arm is 10.000 jaar geleden gevormd en afgesloten geraakt van de huidige Maas. In de loop van de tijd is hier een uniek natuurlandschap ontstaan met bijzondere planten en dieren.

Rond 1850 hebben ze het veen in De Vilt afgegraven en ontstond er weer open water. He-laas groeide de Vilt weer langzaam dicht en vervuilde de bodem met een dikke laag slib. Iedere zomer zorgde een hardnekkige plaag van blauwalgen voor veel overlast. Ongeveer 5 jaar geleden hebben ze De Vilt letterlijk leeg laten lopen.

De oorspronkelijke vissen die in dit water thuishoren, zijn tijdelijk in grote bassins opgevangen en later weer teruggeplaatst. De vervuilende soorten, zoals de brasem, zijn uitgezet in visvijvers in de omgeving. Tegelijkertijd werd de dikke laag vervuilde slib door zwaar materieel verwijderd, zodat de natuurlijke kleibodem weer zichtbaar werd. Ook werd de vegetatie van wilgen rondom de oevers verwijderd. Daarna lieten ze De Vilt weer langzaam met schoon water vollopen. De metamorfose was ingrijpend en werd door de omgeving kritisch beoordeeld.

Nu, een aantal jaren later, heeft het unieke landschap zich weer langzaam hersteld. De komende jaren zal dit proces van herstel doorgaan. Zeldzame dieren, als de roerdomp en blauwborst, worden weer gesignaleerd en de plantenrijkdom neemt ieder jaar weer toe.

Jullie gaan een wandeling maken rondom dit unieke natuurgebied. Onderweg kom je verschillende opdrachten tegen die met het thema “water” te maken hebben. Veel plezier!

Voor meer informatie: www.devilt.nl
Bron route: Gerrit Francissen.