Dorpsraad Beers

Over Dorpsraad Beers
.Dorpsraad Beers

Stichting Dorpsraad Beers is opgericht op 6 oktober 1995. De doelstelling is: het leef- en woonklimaat in het dorp te bevorderen en in stand te houden, het behartigen van de belangen van de inwoners van Beers en optreden als intermediair tussen de gemeente Cuijk en de inwoners van Beers.

Enkele projecten waar de dorpsraad aan meegewerkt heeft zijn:
- CPO, woningen voor starters
- Vernieuwing speelveldje naast Veeteeltmuseum;
- Het fietspad tussen Beers en Cuijk;
- De verkeersregelinstallatie bij de kerk;
- De muziekkiosk op het Burg. van de Braakplein.

In 2010 heeft de dorpsraad samen met de inwoners van Beers een integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) ontwikkeld. Van de 28 projecten die zijn opgenomen, hebben er 7 een hoge prioriteit gekregen. De gemeente stelde voor vier projecten geld beschikbaar. Die projecten zijn: de aanleg van een multifunctioneel sportveldje naast sportaccommodatie de Kloosterhof, verfraaien van en culturele impuls geven aan de dorpsentree, het Burgemeester van de Braakplein meer geschikt maken voor ontmoeting en de aanleg van een ‘’dorps’’strandje langs de Kraaijenbergse plas. De opgave is om deze projecten voor 2016 uit te voeren. De dorpsraad stelde ook samen met inwoners een centrumvisie op voor de periode erna. In de komende jaren zal samen met de gemeente en veel andere partijen gewerkt worden om de projecten tot stand te brengen. Het IDOP Beers, de bijbehorende Uitvoeringsnotitie en de Centrumvisie Beers 2035 zijn onderaan deze pagina te bekijken.

Het bestuur van dorpsraad Beers bestaat uit de volgende leden:

Willem Kusters (voorzitter)
Henk van Dinten (vice-voorzitter)
Annoesjka Wintjes (secretaris)
Eveline de Haas (penningmeester en archivaris)
Henriette Verweijen (bestuurslid)
Esther Bodden (bestuurslid)
Wouter van Rijn (bestuurslid)
Liesbeth van de Heijden (bestuurslid)

Het correspondentieadres is:
Mw. A. Wintjes
Provinciale Weg 11
5437 PD Beers
0485-331001
E-mail: dorpsraadbeers@gmail.com
Foto's