donderdag 13 apr
Herintroductie van de boomkikker in de Vilt en Maasheggen - lezing MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 Beugen
Van:
donderdag 13 apr 2023
20:00
Tot:
donderdag 13 apr 2023
22:00
MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 Beugen

Herintroductie van de boomkikker in de Vilt en Maasheggen - lezing

Deze gebeurtenis is al voorbij. Bekijk »hier de actuele agenda.

De boomkikker kwam in het verleden verspreid voor in het oosten van Noord-Brabant, onder andere in de Maasheggen. De soort verdween echter in de jaren 70 door het verlies aan geschikt leefgebied. Veel poelen verdwenen, of werden gekoloniseerd door vissen en struwelen en natuurlijke bosranden gingen verloren.
In opdracht van provincie Noord-Brabant, en in samenwerking met terreineigenaren wordt het leefgebied in de Vilt en de Maasheggen hersteld door het uitvoeren van inrichting- en beheermaatregelen. Aangezien het voor de boomkikker onmogelijk is om vanuit andere populaties de herstelde leefgebieden te bereiken, is ervoor gekozen de soort een handje te helpen.
De spreker is Jeroen van Leeuwen. Hij is werkzaam bij ecologisch adviesbureau Natuurbalans en coördineert de inspanningen van de herintroductie. Aan de orde komt de ecologie van de boomkikker, de eisen aan het leefgebied en welke ervaringen men heeft elders in Brabant.
Heb je belangstelling voor deze twee uur durende lezing? Meld je dan voor 10 april aan bij Angeline Aben, tel. 0485-383207, of via ivndemaasvallei_educatie@outlook.com. Het maximum aantal deelnemers is 40. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. De lezing vindt plaats in MFC Het Kruispunt in Beugen en begint om 20.00 uur.


Bekijk op kaart